Ceník

Níže uvádíme přehled vybraných výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění k 1.11.2021

 • VSTUPNÍ PROHLÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE ........................................................................................500 Kč
 • ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.....................................................................................................................................................500 Kč
 • ZBROJNÍ PRŮKAZ.......................................................................................................................................................600 Kč
 • ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ NA DOBU NEURČITOU (TRVALÝ PRAC. P.).......................................................400 Kč
 • ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ 1 ROK (BRIGÁDA).........................................................................................................200 Kč
 • VYŠETŘENÍ K ŘP PO 60 LETECH.........................................................................................................................300 Kč
 • POTVRZENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST (PRAC. ÚŘAD, REKREACE)............................................................400 Kč
 • POVTRZENÍ PRO SPORTOVNÍ KLUB.................................................................................................................500 Kč
 • VÝPIS ZE ZDR. DOKUMENTACE PRO ZAMĚSTNAVATELE......................................................................300 Kč
 • ADMINISTRATIVNÍ ÚKON (VYSTAVENÍ NÁHR. DOKLADU PN).............................................................100 Kč
 • POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU (NAPŘ. PRO SOUD)..........................................................................500 Kč
 • APLIKACE INJEKCE NA VL. ŽÁDOST (NAPŘ. OČKOVÁNÍ)........................................................................250 Kč
 • POSUDEK O BOLESTNÉM, ÚRAZ. POJISTKA.................................................................................................400 Kč
 • POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY NA VŠ..........................................................................................................................250 Kč
 • (KAŽDÁ DALŠÍ..............................................................................................................................................................50 Kč)
 • KOPÍROVÁNÍ 1 STRANA...........................................................................................................................................10 Kč